Pozadie

Pracovné dosky Košice

Remeselná kamenárska práca

Sme vybavení modernou, počítačom riadenou pílou, strojom CNC, vďaka čomu dokážeme s presnosťou spracovávať materiál podľa potreby.

Okrem opracovania modernými technológiami dokážeme dodať aj jedinečné, ručne spracované dielo - originál opatrený kamenárskou značkou.