Pozadie

Pracovné dosky Košice

Remeselná kamenárska práca

Sme vybavení modernou, počítačom riadenou pílou vďaka čomu dokážeme s presnosťou deliť materiál podľa potreby.

Ale aj napriek modernému vybaveniu dokážeme dodať jedinečné, ručne spracované dielo - originál opatrený kamenárskou značkou.