Pozadie

Spracovanie technického kame?a

Spracovanie technického kame?a

Technický kame? :

- možnos? zvoli? rôzne farebné variácie

- použitie na pracovné dosky do kúpe?ní, na kuchynské linky, zásteny

- nové- od hrúbky 12 mm - vhodný na zhotovenie dvierok kuchunských liniek a bo?ných stien liniek a iných ?astí    rôznych skriniek - rieši  problém údržby a životnosti namáhaných ?astí nabytku - pedstavuje možnos?  trendového riešenia interiéru